Over mij

Via opleidingen en werk als verpleegkundige, orthopedagoog, GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog BIG/Psychotherapeut BIG heb ik meer dan twintig jaar gewerkt in verschillende instellingen voor jeugd- en volwassenzorg. Hierin heb ik ervaring opgedaan met verschillende begeleidings- en behandelvormen. Deze route leidde tot de opening van mijn eigen praktijk per 2019.

Ik heb me vooral gespecialiseerd in de behandeling van angst, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en verwerkingsproblemen door ingrijpende gebeurtenissen of trauma. Ik werk voornamelijk met Schematherapie, CGT, EMDR en lichaamsgerichte interventies. Ik maak gebruik van de Polyvagaal theorie en het Safe and Sound Protocol (iLS) om helder te maken hoe ons zenuwstelsel werkt en wat helpt in zelfregulatie en regulatie door sociaal contact met anderen. Ook is een combinatie mogelijk van werkzame interventies uit verschillende therapievormen om aan te sluiten bij de individuele klachten en doelen.

Therapie bestaat uit hoe jij, in het dagelijks leven tussen de sessies door, je stappen zet. De therapiesessie kan je zien als de tijd om ervaringen te verkennen, te verdiepen, te verwerken en tot ideeën te komen voor een eerstvolgende stap en daarin weer nieuwe ervaringen op te doen gericht op je eigen behandeldoelen. Dit is van belang omdat het effect van de behandeling groter is bij mensen die zelf actief aan de slag gaan met hun moeilijkheden en de onderliggende patronen in hun dagelijks leven.

In de behandelingen stel ik emoties en de omgang hiermee centraal, omdat veel psychische klachten en patronen in denken, voelen en doen hiernaar terug te leiden zijn. Het huidige leven maakt het niet altijd makkelijk om hier goed bij stil te kunnen staan. Er kan te veel aan de hand zijn; problemen, conflicten en klachten geven ons uitdagingen. Er kan ook sprake zijn van een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens. Emoties zijn nodig in het leven, ze zijn ons kompas, geven richting aan onze behoeften en we voelen ons het meest ontspannen en in staat om van het leven te genieten als we onze emotionele behoeften kunnen vervullen. Aandacht in de sessies voor de emoties en wat er tussen ons in het contact gebeurt vind ik belangrijk en dit zal onderwerp zijn van gesprek.

Mensen met het persoonlijkheidskenmerk hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid hebben een sensitieve, diepgaande waarneming en verwerking van ervaringen door hun brein. Door de emotionele intensiteit en reactiviteit die dit kan geven, kunnen klachten ontstaan. Het is mogelijk dit onderdeel te laten zijn van het behandeltraject gericht op herkenning, acceptatie, leren omgaan met en waardering voor deze eigenschap en de bijbehorende kwaliteiten.

 

                                                                                                              Het samenwerken rondom een hulpvraag op een manier die bij die persoon past en zien dat iemand groeit in vertrouwen in zichzelf, in anderen en in het leven, geeft mij veel zingeving. Ik geniet als cliënten ontdekken wat ze met hun emoties kunnen, wat ze drijft, waar ze goed in zijn. Dit helpt ze om zich vrijer en vertrouwder te voelen in wie ze zijn, hoe ze zich verder willen ontwikkelen en actief hun leven te kunnen vormgeven in verbinding met voor hen belangrijke mensen.

Naast het aanbieden van psychotherapie en coaching draag ik ook bij aan opleiding en deskundigheidsbevordering van professionals middels supervisie en leertherapie. Dit vind ik erg leuk en het geeft mij veel voldoening.

Om mijn eigen kennis en deskundigheid en professionaliteit te behouden en deze over te kunnen dragen aan professionals in opleiding volg ik regelmatig bijscholingscursussen en intervisies in structureel verband.

Registraties
Klinisch psycholoog BIG: 39044610825
Psychotherapeut BIG: 59044610816
Vereniging Schematherapie (VSt): Senior schematherapeut en Supervisor Schematherapie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP): Supervisor en leertherapeut
Gecertificeerde aanbieder van Safe en Sound Protocol (IntegratedListening (iLS). Klik hier.

Lidmaatschappen

Klik op de onderstaande links voor meer informatie:
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP)

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGZP)

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Vereniging Schematherapie (VSt)

International Society for Schema Therapy (ISST).

Polyvagaalplatform.nl

Overig:

AGB-code vestiging: 94064209

AGB-code zorgaanbieder: 96104706

KvK: 72081368