Regelingen en vergoedingen

Houdt u altijd goed de informatie van uw zorgverzekeraar in de gaten voor de vergoedingen van dit jaar.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.
Of u de kosten volledig vergoed krijgt is afhankelijk van het soort basisverzekering dat u heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Is dat een restitutiepolis of een naturapolis?

Restitutiepolis

Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen behandelaar te kiezen. Een restitutieverzekering is vaak wat duurder dan een naturapolis.
Bij een restitutiepolis wordt in principe de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar, ook al heeft de praktijk geen contract met de zorgverzekeraar.
De praktijk hanteert tarieven vastgesteld door de NZa. De meeste zorgverzekeraars vergoeden bij een restitutiepolis 100% van dit tarief. Soms hanteert een zorgverzekeraar zijn eigen marktconforme tarieven en vergoeden hier 100% van. Dan kan het zijn dat het volledige bedrag niet volledig wordt vergoed.

Naturapolis

Bij een naturapolis vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 65 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het percentage dat vergoed wordt staat in uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Wat de vergoedingen zijn voor gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg vindt u terug in uw polisvoorwaarden.

Wanneer wordt de hulp niet vergoed?

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier is geopend op het Zorgprestatiemodel, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij deze praktijk voor dezelfde problematiek.

Niet basispakket zorg: dit zijn de problemen/diagnoses die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Deze behandeling betaalt u zelf. Dit geldt voor o.a.:

– Aanpassingsstoornissen
– Verwerkings-/aanpassingsproblemen (burn-out)
– Relatieproblemen, indien dit de hoofddiagnose is
– Assertiviteitsproblemen
– Leerproblemen
– Werkproblemen
– Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande problemen vanuit de aanvullende verzekering. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of uw behandeling vergoed wordt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan de praktijk. U ontvangt uw rekening van uw behandelaar. U dient uw rekening zelf in bij uw zorgverzekeraar. Het wettelijke eigen risico moet u zelf betalen.

U kunt bij de knoppen doorklikken voor meer informatie: