Praktijk voor psychotherapie en supervisie

Het aanbod is gericht op volwassenen vanaf 18 jaar:

[
Angst, stress, piekeren en paniekklachten
[
Somberheid en depressie
[
Schuld, schaamte, zelfwaardering
[
Verwerking van ingrijpende ervaringen en trauma
[
Verlies en rouw
[
Problemen in interacties en relaties
[
Identiteits- en persoonlijkheidsproblematiek
[
Levensstijl, levensfase of zingeving
[
Problemen met studie of werk, overspannenheid of burn-out

De praktijk heeft geen aanbod voor mensen met problemen op het gebied van crisisgevoeligheid, suïcidaliteit, psychose, verslaving, (ernstige) eetstoornissen, autisme spectrum problematiek, licht verstandelijke beperking en forensische problematiek. 

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Uw zorgverzekering vergoedt niet alle behandelingen, check goed uw polisvoorwaarden voor een psychotherapeutische behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij www.contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen 2023.

Supervisie en leertherapie

[
Supervisie en leertherapeut, al dan niet in opleidingskader BIG
[
Supervisie Schematherapie

Linda

Je vindt in mij een psychotherapeut met een positieve en accepterende levensinstelling met het uitgangspunt dat iedereen al oké is. Ik luister naar je verhaal over jezelf, je leven en je kwaliteiten en klachten. In je verhaal gaan we op zoek naar de onderliggende patronen vanuit je (leer)geschiedenis. We kijken hoe deze patronen in het samenspel met het dagelijks leven je beïnvloeden en tot uitdrukking komen in je emoties, gedachten, je lichaam en gedrag. Samenwerken op een actieve, respectvolle en betrokken manier staat bij mij voorop, zodat je voelt dat je een stapje verder kan zetten. Je eigen motivatie en inzet is belangrijk voor je proces. Naast je klachten en doelen  zijn ook je waarden, kwaliteiten, vaardigheden en steunbronnen van belang, zodat je je kan ontwikkelen op een manier die bij je past en waar je zelfvertrouwen en plezier in kan ervaren waarbij mijn rol als therapeut niet meer nodig is.

Behandelingen

Behandeling wordt vergoed als u een verwijzing heeft van de huisarts en als bij de klachten sprake is van een DSM-5 classificatie. Zonder verwijsbrief of DSM-5 classificatie is behandeling ook mogelijk. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Wanneer er sprake blijkt te zijn van onverzekerde zorg worden maximaal vier diagnostische consulten in rekening gebracht. Deze consulten worden afhankelijk van uw basisverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het aanbod bestaat uit een van de beschreven vormen van psychotherapie of een combinatie daarvan.

Bij Werkwijze vindt u meer informatie.

Zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen om uw behandeling zelf te bekostigen. In dat geval heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Regelingen en vergoedingen

 

 

Psychotherapiepraktijk Vossendijk heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Kwaliteit van zorg wordt voorop gezet door de tijd te besteden aan uw behandeling in plaats van aan vastliggende regels rondom beschikbare tijd en geld.
Checkt u altijd goed de informatie van uw zorgverzekeraar voor de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg.
Het wettelijke eigen risico (minimaal €385,-) moet u altijd zelf betalen. 

Restitutiepolis
Heeft u een zuivere restitutiepolis bent u vrij om uw eigen behandelaar te kiezen. Een restitutiepolis is vaak wat duurder dan een naturapolis. In principe wordt uw behandeling volledig vergoed, ook bij een praktijk die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Soms hanteert een zorgverzekeraar eigen marktconforme tarieven en vergoeden hier 100% van. Het kan dus zijn dat het volledige bedrag van de behandeling door de praktijk niet volledig vergoed wordt, als uw verzekeraar een marktconform tarief hanteert.
De praktijk hanteert vastgestelde NZA-tarieven. 

Let op: Ook voor 2024 wordt door een aantal verzekeraars zuivere restitutiepolissen omgezet naar een combinatiepolis. Vraag goed na bij uw zorgverzekeraar met welke polis u te maken heeft. 

Naturapolis
Met een naturapolis is dat minimaal 60-70%. De overige kosten moet u zelf betalen. Voor uw eigen kosten voor de psychotherapie kan een voorschotsregeling afgesproken worden met u met een maximum van €45,- per sessie (45 minuten). Check bij uw zorgverzekering wat u kan verwachten op grond van uw polis. 

Combinatiepolis
Een combinatiepolis is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Wat de vergoedingen zijn voor niet-gecontracteerde zorg vindt u terug in uw polisvoorwaarden. 

Wanneer wordt de behandeling niet vergoed!

Niet verzekerde zorg zijn de problemen/diagnoses die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Niet basispakketzorg genoemd. Deze behandeling betaalt u zelf. Dit geldt o.a. voor: 

– Aanpassingsstoornissen
– Verwerkings-/aanpassingsproblemen (burn-out)
– Relatieproblemen, indien dit de hoofddiagnose is
– Assertiviteitsproblemen
– Leerproblemen
– Werkproblemen
– Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening.
 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande problemen vanuit de aanvullende dekking. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of uw behandeling vergoed wordt. Vraagt u ook of u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig hebt voor GGZ-behandeling. 

Meer informatie over vergoedingen voor 2024, bezwaren en zorgen rondom contracten met zorgverzekeraars in de GGZ kunt u vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl  

No show
Bij het niet verschijnen op een afspraak of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, geldt het no show beleid. Kosten: €65,-.

Supervisie en leertherapie

Supervisie op het gebied van behandeling is mogelijk voor behandelaren die een opleiding tot de verschillende BIG-geregistreerde beroepen volgen (psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro) psycholoog, psychiater) en voor wie een VSt-traject volgen tot registratie als schematherapeut.
Tarieven

Supervisie 2024
Individueel 45 minuten: €110,-
Twee personen 60 minuten: €170,-
Twee personen 90 minuten: €240,-
Drie personen 90 minuten: €255,-

Leertherapie 45 minuten: €117,33

No show: €65,-

Leertherapie is mogelijk voor behandelaren die een opleiding tot verschillende BIG-geregistreerde beroepen willen volgen (psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch (neuro) psycholoog, psychiater) en voor hen die hun werkwijze willen verdiepen of persoonlijke patronen willen uitzoeken, ook in relatie met hun cliënten.

Registratie als supervisor en leertherapeut

Vereniging voor Schematherapie

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie