Werkwijze

Voor een behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar is een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of andere arts. U kunt ook kiezen voor zelfbetaling.

Aanmelding kan via het contactformulier. U wordt gebeld en telefonisch bespreken we al een aantal belangrijke zaken om te kijken of Psychotherapiepraktijk Vossendijk voor u het juiste adres is. U ontvangt vervolgens een aanmeldformulier en een toestemmingsformulier om in te vullen.

De datum waarop het aanmeldformulier en de verwijsbrief in bezit zijn, geldt als aanmelddatum.

In een tot drie intakegesprekken bespreken we uw klachten, hoe ze ontstaan zijn, uw achtergrond en hulpvraag. Daarnaast vult u een klachtenlijst en/of andere vragenlijsten in. Ik maak een intakeverslag en een voorstel behandelplan. We komen samen tot een besluit over welke behandeling het beste bij u en uw klachten passen. Zo nodig wordt een aanvullend psychologisch onderzoek gedaan. Als we het eens zijn over het behandelplan, start de behandeling.

Het aanbod bestaat uit een van de beschreven vormen van psychotherapie of een combinatie daarvan. Gebruikt worden methodieken waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze succesvol zijn (GGZ standaarden). De keuze is vooral afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, maar ook bespreken we welke manier van werken bij u past. De frequentie van de sessies is afhankelijk van de problematiek. Een sessie duurt 45, 60 of 90 minuten.

De behandeling wordt regelmatig mondeling geëvalueerd om zo nodig bij te sturen. Daarnaast wordt in de praktijk gebruik gemaakt van ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring). Deze vragenlijsten worden alleen gebruikt voor uw eigen behandeling en niet verzonden naar derden.

Mocht de behandeling van uw klachten meer tijd vragen, dan kan in overleg met u besloten worden tot een verlenging van het traject waarvan, met uw toestemming, melding bij uw huisarts wordt gedaan middels een korte voortgangsrapportage.

Wanneer blijkt dat ik u niet (meer) de juiste hulp kan bieden zal ik daar waar mogelijk een advies voor een meer passende behandeling geven.

Aan het eind van de behandeling zullen er één of twee gesprekken plaatsvinden om stil te staan bij de afronding en zal er aandacht zijn voor terugvalpreventie.

In de behandeling is het belangrijk dat u als cliënt inspanningen levert om de behandeldoelen te bereiken. Dit houdt in regelmatig oefenen, vermijding doorbreken, met andere vertrouwenspersonen belangrijke ontwikkelingen in de therapie en in het dagelijks leven delen en het afgesproken huiswerk doen.

U deelt belangrijke ontwikkelingen in de therapie en bespreekt met mij uw twijfels of ongenoegen over de therapie of mij als therapeut.