Informatie voor verwijzers

 

U kunt een schriftelijke verwijsbrief meegeven aan uw cliënt of digitaal verwijzen via Zorgmail naar psychotherapiepraktijkvossendijk@zorgmail.nl.

Mocht er behoefte zijn aan overleg over een eventuele verwijzing of een behandeling, kunt u telefonisch contact opnemen via 06-40396223 of een bericht sturen via Zorgmail.
Uw cliënt dient zichzelf telefonisch aan te melden bij de praktijk.

Wellicht ten overvloede, maar de verwijsbrief dient volgens de regels van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende gegevens te bevatte:
– Datum verwijzing
– Gegevens van de cliënt: NAW-gegevens, geboortedatum, BSN-nummer
– Dat er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis op basis van DSM-5
– Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
– Stempel van de praktijk en/of (digitale) handtekening.

Ik informeer u, met toestemming van de cliënt, schriftelijk over het verloop:
U ontvangt een indicatiestelling met een behandelplan, eventueel een behandelverloop en een afsluitbrief nadat de behandeling is afgerond. De cliënt is op de hoogte van de inhoud van het schrijven en heeft deze informatie tot zijn/haar beschikking. Indien nodig wordt een eventuele vervolgbehandeling of nazorg met u afgestemd.
Voor verwijzers heeft de LVVP een informatiefolder opgesteld. Deze vindt u hier.