Behandelingen

Het aanbod bestaat uit een van de beschreven vormen van psychotherapie of een combinatie daarvan. Gebruikt worden methodieken waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze succesvol zijn. De keuze is vooral afhankelijk van de aard en ernst van de klachten, maar ook bespreken we welke manier van werken bij u past. De knoppen geven u meer informatie.

Schematherapie: Psychotherapie gericht op de oorsprong van hardnekkige patronen gerelateerd aan persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie.

Lichaamsgerichte psychotherapie: Psychotherapie waarbij het ervaren van het lichamelijke sensaties, beweging en houding gerelateerd aan waarneming, gedachten en gevoelens en het gesprek allebei even belangrijk zijn.

Gewerkt wordt met de Polyvagaal Theorie en eventueel met het Safe and Sound Protocol (Een evidence-based interventie om de emotionele regulatie te verbeteren door emotionele reactiviteit te verminderen. Hierdoor zijn sociale signalen van anderen beter te ontvangen, verwerken en te beantwoorden. Gevoelens van veiligheid en sociale verbondenheid nemen toe en hebben een positieve invloed op de manier hoe men deel kan nemen aan sociale relaties).

Cognitieve gedragstherapie: Problemen worden beïnvloed en in stand gehouden door iemands gedachten en gedrag. Door deze te onderzoeken en door het veranderen van gedrag en gedachten nemen psychische klachten af.

EMDR: Een behandelvorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende en/of traumatische ervaring. Door de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen in combinatie met een afleidende stimulus, bijv. oogbewegingen, wordt een verwerkingsproces in het brein ingang gezet, wat er toe leidt dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.