Regelingen en vergoedingen

Houdt u altijd goed de informatie van uw zorgverzekeraar in de gaten voor de vergoedingen van dit jaar.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars.

Of u de kosten volledig vergoed krijgt is afhankelijk van het soort basisverzekering dat u heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Is dat een restitutiepolis of een naturapolis?

Restitutiepolis

Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen behandelaar te kiezen. Een restitutieverzekering is vaak wat duurder dan een naturapolis.
Bij een restitutiepolis wordt in principe de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar, ook al heeft de praktijk geen contract met de zorgverzekeraar.
De praktijk hanteert tarieven vastgesteld door de NZa. De meeste zorgverzekeraars vergoeden bij een restitutiepolis 100% van dit tarief. Soms hanteert een zorgverzekeraar zijn eigen marktconforme tarieven en vergoeden hier 85%-100% van. Dan zal niet het volledige bedrag volledig wordt vergoed, namelijk 85%-100% van ongeveer 85% van het maximum-NZA-tarief.

Naturapolis

Bij een naturapolis vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 65 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het percentage dat vergoed wordt staat in uw polis en op de website van uw zorgverzekeraar.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Wat de vergoedingen zijn voor gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg vindt u terug in uw polisvoorwaarden.

Wanneer wordt de hulp niet vergoed?

Het kan zijn dat u toestemming aan uw zorgverzekeraar moet vragen door een aanvraag machtiging in te vullen. Dit geldt in ieder geval voor ONVZ en de labels van ONVZ: PNO-zorg, VvAA en Jaaah. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding en kunt u alleen behandeld worden in deze praktijk, als u zelf de kosten betaalt (Tarief Niet basispakket zorg). Vraag voordat u zich aanmeldt bij uw eigen zorgverzekeraar na of u toestemming voor een GGZ-behandeling moet aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk om zo nodig en op tijd een eventuele verlenging van de machtiging aan te vragen.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier is geopend op het Zorgprestatiemodel, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling of diagnostiek bij deze praktijk voor dezelfde problematiek/diagnose.

Niet basispakket zorg: dit zijn de problemen/diagnoses die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Deze behandeling betaalt u zelf. Dit geldt voor o.a.:

– Aanpassingsstoornissen
– Verwerkings-/aanpassingsproblemen (burn-out)
– Relatieproblemen, indien dit de hoofddiagnose is
– Assertiviteitsproblemen
– Leerproblemen
– Werkproblemen
– Psychosociale hulp i.v.m. somatische aandoening

Sommige zorgverzekeraars vergoeden bovenstaande problemen vanuit de aanvullende verzekering. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nagaan of uw behandeling vergoed wordt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan de praktijk. U ontvangt uw rekening van uw behandelaar. U dient uw rekening zelf in bij uw zorgverzekeraar. Het wettelijke eigen risico moet u zelf betalen.

U kunt bij de knoppen doorklikken voor meer informatie: